[Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Biên tập: Candy & Stranger * Văn án Nay công tác khó tìm, cơm khó ăn, tiền lương khó lấy, phòng khó cung ứng. Muốn có công việc ổn định, e rằng chỉ có con đường duy nhất là thi […]