[ĐKPP] [9] Trát mỹ án – Đệ lục hồi


Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ [ 9 ] Trát mỹ án – Đệ lục hồi Công đường Khai Phong thẩm phò mã, Trần Thế Mỹ khéo miệng giận người Biên tập: Stranger * Khai Phong phủ nha kiến trúc hoành tráng, trang trọng nghiêm túc, phía trước là phòng khách phía […]

[ĐKPP] [8] Trát mỹ án – Đệ ngũ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 8 ] Trát mỹ án – Đệ ngũ hồi Thành Biện Kinh chặn kiệu kêu oan, nơi hỗn loạn nhìn thấy Bao Thanh Biên tập: Candy * Từ ngày đi theo ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển Chiêu đại nhân, rốt cuộc […]

[ĐKPP] [7] Trát mỹ án – Đệ tứ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 7 ] Trát mỹ án – Đệ tứ hồi Ngự miêu nghĩa hiệp giúp rửa oan, Hương Liên an tâm đến Khai Phong Biên tập: Stranger * Mặt đỏ như thái dương, râu đen dài nửa thước,[1] một người canh gác, vạn người khó qua. […]

Đoạn hồng trần [3] [4]


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Candy * Bát Giới thiên Tam Chốn nhân gian huyên náo, người đến người đi, rộn ràng nhộn nhạo. Từ Tây Trúc đến Tây Thiên, còn xa lắm không. Khi nàng mỉm cười, một tên bắn rơi pháp mạo[1] của ta, ta đã biết, nàng […]

Đoạn hồng trần [1] [2]


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Candy * Phật viết: “Ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.” Hồng trần nghìn trượng, trông chờ mòn mỏi, bạch y man mác, Như Lai niêm hoa cười, chúng sinh điên đảo.

[ĐKPP] [6] Trát mỹ án – Đệ tam hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 6 ] Trát mỹ án – Đệ tam hồi Dưới khổ hình dâng cao khí phách, chốn hoang dã lại thấy ánh trăng Biên tập: Candy * Kết quả, phỏng đoán gà mờ của Kim Kiền bất hạnh trở thành sự thật. Ngày thứ hai, […]