[Sắc trời nhuộm tối] [7] Bóng hình [Phần 2]


Sắc trời nhuộm tối Tác giả: Liên Thành Tuyết Biên tập: Candy * Bóng hình Xe lửa sắp chuyển bánh, anh sắp đi rồi. Lời ly biệt biết nói thế nào đây? Mắt nhìn tiết thu trong vắt, lá cây rền rĩ. Quay người đi chỉ còn hình bóng, em trở thành hồi ức. Anh […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 7


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [7] Lời đồn được xuất hiện như thế Chuyện dâng hương ngày đó kỳ thực cũng không có gì hay ho để kể. Tình cảnh người người tấp nập cũng bình thường ở kiếp trước […]

[Sắc trời nhuộm tối] [6] Bóng hình [Phần 1]


Sắc trời nhuộm tối Tác giả: Liên Thành Tuyết Biên tập: Candy * Bóng hình Xe lửa sắp chuyển bánh, anh sắp đi rồi. Lời ly biệt biết nói thế nào đây? Mắt nhìn tiết thu trong vắt, lá cây rền rĩ. Quay người đi chỉ còn hình bóng, em trở thành hồi ức. Anh […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 6


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [6] Cầu khẩn vô dụng Không ngoài dự đoán của ta, vừa về đã nghe bảo Tôn Thừa Nghiệp đang nổi giận đùng đùng ngồi nhà chờ đợi. Tiểu Thu canh lúc ta đến cửa […]

[Sắc trời nhuộm tối] [5] Lo âu [Phần 2]


Sắc trời nhuộm tối Tác giả: Liên Thành Tuyết Biên tập: Candy * Lo âu Bây giờ em chỉ còn anh trên thế giới này, chỉ một mình anh, mà anh loại hoàn toàn không có ấn tượng gì về em, anh đang tầm hoan mua vui, không biết gì cả, hoặc đang bên người […]