[Chia rẽ uyên ương] Chương 56


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [56] Sự cấp tòng quyền Chúng ta ở thành Ung Châu tĩnh dưỡng gần một tháng, trong lúc đó ta từng nghênh ngang đến Bích Thủy lâu của thành Ung Châu nghe kể chuyện uống […]

[Bách hoa sát] Chương 1


Bách hoa sát Tác giả: Hồ Điệp Biên tập: Stranger * Chương 1 Vào lúc nửa đêm, Đạm Cúc giật mình tỉnh dậy. Thật ra thì thanh âm rất mỏng manh, như là những tiếng cắn chặt răng rên rỉ. Nàng vãn tóc đốt đèn, toàn thân Tư Không công tử đổ đầy mồ hôi, […]