[Chia rẽ uyên ương] Chương 59


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [59] Minh gia Ta cầm quyển sổ nhỏ từ Bích Thủy lâu về nghiên cứu tường tận, đương nhiên, tiền trả cho diều cực phẩm này do Hoa Thành Cẩm chi. Tập giấy dày trên […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 58


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [58] Lời mẹ hiền Biểu ca họ Vương, tên một chữ Quảng, nhà ở kinh thành, trông có phần tài hoa, hình như còn nhậm chức quan nhỏ trong triều. Ta âm thầm bĩu môi […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 57


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [57] Về nhà Ta từng đến Bích Thủy lâu hỏi xem Vệ Phong còn ở Gia Châu hay không, đành phải rút tiền mua một cái diều phổ thông để lấy về một tờ giấy […]