[Vui] Bao đại nhân bận rộn


Bao đại nhân bận rộn Nguồn: Sưu tầm Biên tập: Candy * 1. Triển Chiêu nói: “Bao đại nhân là vị quan tốt có thắp đèn cũng không tìm thấy!” Sau khi Bao Chửng nghe thấy, cả giận mắng: “Triển hộ vệ, bản quan đen đến thế sao?”

[Chia rẽ uyên ương] Chương 63


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [63] Cái bẫy của Minh Sùng Diên Đề nghị của Phó mẫu mấy lần liên tiếp bị ca ca ngăn chặn, ngay cả ta cũng nhận thấy Phó mẫu rất bất mãn với Phó Thiên […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 62


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [62] Cha mẹ chồng đến nhà Từ sau ngày đó, Hoa Thành Cẩm bỗng nhiên cực kỳ bận, ta không biết rốt cuộc chàng định dùng thủ đoạn nào để đối phó với Minh Sùng […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 61


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [61] Cuộc nói chuyện trong vườn Có lẽ ta trời sinh đã không có khả năng nhớ đường, rõ ràng từng tới núi Thanh Ngưu một lần rồi, mà giờ vẫn chẳng khác nào lần […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 60


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [60] Giả trang và làm bộ La Thanh Thanh hít sâu một hơi như muốn lấy thêm dũng khí, nàng nói: “Ả vợ cả kia chẳng đáng để mắt tới, chỉ biết mấy trò mèo. […]