[Chia rẽ uyên ương] Chương 66


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [66] Trở về Hôm sau, ta đột nhiên quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Phó Thiên Du, không biết ai có phúc để gả cho ca ca tốt như thế. Khi hỏi […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 65


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [65] Minh gia sắp sụp đổ Ta đến chỗ Phó Thiên Du làm ổ, cầm quạt tròn nhàm chán phẩy qua phẩy lại. Hắn vốn đang cầm quyển sách, chống đầu ngồi đọc trên ghế […]

[Chia rẽ uyên ương] Chương 64


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [64] Thân thế của Hoa Thành Cẩm Ta khẩn cấp tìm Hoa Thành Cẩm, kể hết lo âu suy nghĩ trong lòng ra, chàng cười trấn an ta: “Nương tử cho rằng Minh Sùng Diên […]