[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 7 – Toàn văn hoàn


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [Ngoại truyện 7 – Tiểu Hoa] Có hoa có cỏ còn có cây Tiểu Hoa không vui, rất không vui. Rõ ràng nó có đại danh rõ kêu, Hoa Bình Lan, thế nhưng chẳng ai […]

[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 6


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [Ngoại truyện 6 – Hoa Thành Cẩm] Mưa rơi gác nhỏ gian quế,[1] mỹ nhân đang vọng Vui sướng là gì? Hoa Thành Cẩm cảm thấy, phàm là việc tùy tâm sở dục[2] ắt sẽ […]

[School Spirits]


School Spirits Tác giả: Rachel Hawkins Dịch: Stranger_16 * Giết chết một con quỷ hút máu dễ dàng hơn bạn nghĩ nhiều. Phim ảnh và truyền hình làm mọi thứ trở nên thật khó khăn, chẳng hạn như nếu bạn không đâm trúng mục tiêu thì chúng sẽ không chết. Nhưng sự thật là, những […]

[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 5


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt Biên tập: Candy * [Ngoại truyện 5  – Dương Vi và Minh Sùng Diên] Đây chính là một cuộc chiến “Phu nhân, thiếp mời của Minh tiểu hầu gia.” Thị nữ cung kính bẩm báo. Dương Vi vỗ về […]