[ĐKPP] [40] Trần Châu án – Thập thất hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập thất hồi – Tối tăm gian khổ tìm bằng chứng, chúng nữ minh oan chốn phủ nha Biên tập: Candy * Từ khi nhậm chức ở Khai Phong phủ tới nay, lần đầu tiên Kim Kiền có được giấc ngủ no say thoải mái đến […]

[ĐKPP] [39] Trần Châu án – Thập lục hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập lục hồi – Nhuyễn Hồng đường không diệt mà tan, bước đường cùng lại thăm Hầu phủ Biên tập: Candy * Mọi người Khai Phong phủ vội vàng đi theo Bao đại nhân vào phòng khách ở hậu đường, Bao đại nhân ngồi xuống giữa […]

[ĐKPP] [38] Trần Châu án – Thập ngũ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập ngũ hồi – Thái sư Trần Châu khó khâm sai, đường thẩm hầu gia gặp trở ngại Biên tập: Candy * Sớm tháng sáu gió bay người tỉnh, ánh dương lên thổi rạng trời quang, mây mỏng như tơ liễu lay động, sương điểm trân […]

[ĐKPP] [37] Trần Châu án – Thập tứ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập tứ hồi – Trong linh đường bốn phía phong ba, An Nhạc hầu trúng kế bị bắt Biên tập: Stranger * Lúc này Kim Kiền chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, máu dưới lòng bàn chân chảy ngược, chẳng vì gì khác, chỉ vì một […]

[ĐKPP] [36] Trần Châu án – Thập tam hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập tam hồi – Trong linh đường sát khí bốn phía, đào ngũ dịch liều mình cứu Bao Biên tập: Stranger * Băng Cơ vừa khom người quỳ gối trước An Nhạc hầu Bàng Dục thì trong linh đường không một ai không cảm thấy sợ […]

[ĐKPP] [35] Trần Châu án – Thập nhị hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập nhị hồi – Hoa khôi có lòng giúp thanh thiên, kế phấn son thoát khỏi hiểm trọng Biên tập: Stranger * Chuyện kể rằng khi hai người Triển, Kim đang ở trên lầu cao, Trương Long, Triệu Hổ chờ ở đại sảnh mà trong lòng […]

[ĐKPP] [34] Trần Châu án – Thập nhất hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập nhất hồi – Trong Thiên Hương lâu hiến kì bảo, Ngự Miêu nhẹ nhàng phục Băng Cơ Biên tập: Stranger * Lại nói đến hôm nay trong Thiên Hương lâu, mặc dù đã gọi đến số một trăm năm mươi bảy nhưng vẫn chưa có […]

[ĐKPP] [33] Trần Châu án – Đệ thập hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Trần Châu án – Đệ thập hồi [33] Thiên Hương lâu bị người ngăn trở, vì hoa khôi Kim Kiền hiến kế Biên tập: Candy * Trời đã tắt nắng, trăng sáng bay cao, gió đêm nhè nhẹ thổi bay hanh khô ban ngày. Phía Tây […]

[ĐKPP] [32] Trần Châu án – Đệ cửu hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Trần Châu án – Đệ cửu hồi [32] An Lạc hầu khinh người quá đáng, trong phủ nha diệu kế nảy sinh Biên tập: Candy * Cho dù người trong Khai Phong phủ đều trải qua không ít tình cảnh nguy hiểm, nhưng thấy trận thế […]

[ĐKPP] [31] Trần Châu án – Đệ bát hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Trần Châu án – Đệ bát hồi [31] Y thuật hiển lộ cứu hiểm tình, vừa vào Trần Châu tiến đầm long Biên tập: Candy * Trong miếu Hỏa Thần tại trấn An Bình, vì đoàn người của Bao đại nhân đóng quân, đêm nay đèn […]