[Âm nhạc] Các bài hát xuất hiện trong “Sắc trời nhuộm tối”


Các bài hát xuất hiện trong “Sắc trời nhuộm tối” Hầy, đợt vừa rồi beta Sắc trời nhuộm tối, vừa beta vừa nghe nhạc xuất hiện trong các chương.  Toàn là nhạc cũ cơ mà nghe rất hay và ý nghĩa, share để mọi người cùng nghe luôn.  Mình thích nhất bài Bóng hình và […]