[ĐKPP] [71] Ngoại truyện – Những ngày Tiểu Kim nghỉ phép


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [Ngoại truyện – Chương 71] Những ngày Tiểu Kim nghỉ phép Biên tập: Candy Dành tặng ss Nonchalance, cảm ơn ss vì đã ủng hộ em từ truyện này qua truyện khác, cắm chòi ở nhà em dù tốc độ edit siêu rùa, dành thời gian mò […]

[ĐKPP] [44] Trần Châu án – Nhị thập nhất hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 44 ] Trần Châu án – Nhị thập nhất hồi Tiểu nha dịch cứu nguy phòng khách, thẩm án lần ba xử hầu gia Biên tập: Candy & Stranger * Ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng, sắc đèn ánh vào trên cửa sổ đã buông. […]

[ĐKPP] [43] Trần Châu án – Nhị thập hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 43 ] Trần Châu án – Nhị thập hồi Trong phòng hoảng sợ nghe tin tức, nha dịch dũng cảm ra chiêu độc Biên tập: Candy * Bao đại nhân nghe thấy lời nói của Công Tôn tiên sinh, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày […]