[ĐKPP] [71] Ngoại truyện – Những ngày Tiểu Kim nghỉ phép


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [Ngoại truyện – Chương 71] Những ngày Tiểu Kim nghỉ phép Biên tập: Candy Dành tặng ss Nonchalance, cảm ơn ss vì đã ủng hộ em từ truyện này qua truyện khác, cắm chòi ở nhà em dù tốc độ edit siêu rùa, dành thời gian mò […]

[ĐKPP] [44] Trần Châu án – Nhị thập nhất hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 44 ] Trần Châu án – Nhị thập nhất hồi Tiểu nha dịch cứu nguy phòng khách, thẩm án lần ba xử hầu gia Biên tập: Candy & Stranger * Ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng, sắc đèn ánh vào trên cửa sổ đã buông. […]

[ĐKPP] [43] Trần Châu án – Nhị thập hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [ 43 ] Trần Châu án – Nhị thập hồi Trong phòng hoảng sợ nghe tin tức, nha dịch dũng cảm ra chiêu độc Biên tập: Candy * Bao đại nhân nghe thấy lời nói của Công Tôn tiên sinh, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày […]

[Vui] Bao đại nhân bận rộn


Bao đại nhân bận rộn Nguồn: Sưu tầm Biên tập: Candy * 1. Triển Chiêu nói: “Bao đại nhân là vị quan tốt có thắp đèn cũng không tìm thấy!” Sau khi Bao Chửng nghe thấy, cả giận mắng: “Triển hộ vệ, bản quan đen đến thế sao?”

[Thông báo] Xuất bản Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ


Xuất bản Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ E hèm, chi tiết cụ thể của việc xuất bản, mọi người vào đây xem nhé. Link FB Mình tóm tắt như sau nà: Bách Việt sẽ xuất bản truyện ĐKPP, cuối năm nay sẽ ra tập 1, tổng cộng sẽ có 6 tập […]

[ĐKPP] [42] Trần Châu án – Thập cửu hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập cửu hồi – Nha dịch lập công chốn công đường, đại phu rửa oan dâng phương thuốc Biên tập: Candy * “Bàng béo bự” bị áp giải lên đại đường của phủ nha, đầu không dám nâng, quỳ rạp xuống đất, chỉ biết dập đầu […]

[ĐKPP] [41] Trần Châu án – Thập bát hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập bát hồi – Công Tôn thỉnh cầu trò Y Tiên, phủ nha lại thẩm An Lạc hầu Biên tập: Candy * Theo sau Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu, Kim Kiền càng đi càng cảm thấy tinh thần không yên, ruột gan cồn cào, […]