Đoạn hồng trần [8] – Hoàn


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Emilyz + Candy * Bát Trái ba bước, phải ba bước, ta duỗi móng trước. Trái ba vòng, phải ba vòng, ta lắc cái đuôi. Hôm nay, tâm tình khó chịu. Dường như hắn phát hiện ra cảm xúc của ta, cúi người vỗ […]

Đoạn hồng trần [7]


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Candy * Ngưu Ma Vương thiên Thất Rất lâu trước kia, ta tên là A Ngưu. Có lẽ giống như các bậc cha chú, bị giết để cúng tế, hoặc thồ vật nặng kéo xe. Mọi người nói, Trụ vương bạo ngược. Ta không […]

Đoạn hồng trần [5] [6]


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Candy * Ngộ Không và Quan Âm Ngũ Đêm hôm đó, ánh trăng trong trẻo, bóng trúc tầng tầng. Hoang sơ miếu đổ, thầy trò bốn người. Ta lại mộng Tề Thiên. Áo choàng màu đen, áo giáp bằng vàng, tiếng cười lanh lảnh, […]

Đoạn hồng trần [3] [4]


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Candy * Bát Giới thiên Tam Chốn nhân gian huyên náo, người đến người đi, rộn ràng nhộn nhạo. Từ Tây Trúc đến Tây Thiên, còn xa lắm không. Khi nàng mỉm cười, một tên bắn rơi pháp mạo[1] của ta, ta đã biết, nàng […]

Đoạn hồng trần [1] [2]


Đoạn hồng trần Tác giả: Nam Kha Ức Mộng Biên tập: Candy * Phật viết: “Ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.” Hồng trần nghìn trượng, trông chờ mòn mỏi, bạch y man mác, Như Lai niêm hoa cười, chúng sinh điên đảo.