[Giới thiệu] Xuyên qua thành thủ phủ thiên kim: Đặc công hoàng hậu


Xuyên qua thành thủ phủ thiên kim: Đặc công hoàng hậu. Convert: lanhnguyetthu Nguồn: Tàng thư viện Văn án: Stranger * Văn án tự biên : Hắn hỏi nàng : “Người nam nhân mà ngươi thích giờ đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở kỹ viện, ngươi không đau lòng một chút nào sao?” Nàng trả […]