[Truyện ngắn] Liên hoa mỹ nhân kiếp – Hạ


Liên hoa mỹ nhân kiếp Tác giả: Lộ Quá Nhi Dĩ Biên tập: Candy *** [5] Ngày mười lăm hàng tháng, mặt trăng luôn tròn vành vạnh, đặc biệt thích hợp cho chuyện hoa tiền nguyệt hạ.[1] Cha ta theo lẽ thường đến đổ phường, mẹ ta theo lẽ thường ru rú trong nhà thêu […]