Một gương mặt giang hồ [Hạ] – Hoàn


Một gương mặt giang hồ Tác giả: Thạch Tiểu Tiểu Biên tập: Candy * [Hạ] Đường Nguyên uống rượu rất không tự nhiên, rượu hắn uống chính là rượu mừng của Hồ Hiểu Thán. Hắn không uống ở Tinh Tử tửu lâu, tiểu nhị đưa cho hắn một vò rượu, sau đó cung kính mời […]