[ĐKPP] [42] Trần Châu án – Thập cửu hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập cửu hồi – Nha dịch lập công chốn công đường, đại phu rửa oan dâng phương thuốc Biên tập: Candy * “Bàng béo bự” bị áp giải lên đại đường của phủ nha, đầu không dám nâng, quỳ rạp xuống đất, chỉ biết dập đầu […]

[ĐKPP] [41] Trần Châu án – Thập bát hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập bát hồi – Công Tôn thỉnh cầu trò Y Tiên, phủ nha lại thẩm An Lạc hầu Biên tập: Candy * Theo sau Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu, Kim Kiền càng đi càng cảm thấy tinh thần không yên, ruột gan cồn cào, […]

[ĐKPP] [40] Trần Châu án – Thập thất hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập thất hồi – Tối tăm gian khổ tìm bằng chứng, chúng nữ minh oan chốn phủ nha Biên tập: Candy * Từ khi nhậm chức ở Khai Phong phủ tới nay, lần đầu tiên Kim Kiền có được giấc ngủ no say thoải mái đến […]

[ĐKPP] [39] Trần Châu án – Thập lục hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập lục hồi – Nhuyễn Hồng đường không diệt mà tan, bước đường cùng lại thăm Hầu phủ Biên tập: Candy * Mọi người Khai Phong phủ vội vàng đi theo Bao đại nhân vào phòng khách ở hậu đường, Bao đại nhân ngồi xuống giữa […]

[ĐKPP] [38] Trần Châu án – Thập ngũ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập ngũ hồi – Thái sư Trần Châu khó khâm sai, đường thẩm hầu gia gặp trở ngại Biên tập: Candy * Sớm tháng sáu gió bay người tỉnh, ánh dương lên thổi rạng trời quang, mây mỏng như tơ liễu lay động, sương điểm trân […]

[ĐKPP] [37] Trần Châu án – Thập tứ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập tứ hồi – Trong linh đường bốn phía phong ba, An Nhạc hầu trúng kế bị bắt Biên tập: Stranger * Lúc này Kim Kiền chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, máu dưới lòng bàn chân chảy ngược, chẳng vì gì khác, chỉ vì một […]

[ĐKPP] [36] Trần Châu án – Thập tam hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Thập tam hồi – Trong linh đường sát khí bốn phía, đào ngũ dịch liều mình cứu Bao Biên tập: Stranger * Băng Cơ vừa khom người quỳ gối trước An Nhạc hầu Bàng Dục thì trong linh đường không một ai không cảm thấy sợ […]

[Nghịch thiên] Chương 16 – Hoàn


Nghịch thiên Tác giả: Miểu Mộng Biên tập: Candy * [16] Mười năm tội nghịch nhớ giao thương Đây là đâu? Cảm giác nhẹ nhàng bay bổng hết sức quen thuộc. Nàng bắt đầu nghi hoặc phải chăng mình đã chết một lần nữa. Nếu quả thực như thế, hiện tại mình là Kỷ Hiểu […]

[Nghịch thiên] Chương 15


Nghịch thiên Tác giả: Miểu Mộng Biên tập: Candy * [15] Ngọc diện gả y thanh lệ nhiễm Hồng thường hà bí bộ diêu quan, điền anh luy luy bội san san.[1] Vấn tóc xanh, gài trâm phượng, vẽ hoa điền,[2] tô điểm mặt. Kỷ Hiểu Phù mặc Bối Cẩm Nghi loay hoay trên người mình, […]