[Ô dạ đề] Chương 4 – Hoàn


Ô dạ đề Tác giả: Trạm Lộ Biên tập: Candy * 4 Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên, hạ mãn mang hạ lưỡng thử liên, thu xử lộ thu hàn sương hàng, lập tuyết tuyết đông tiểu đại hàn.[1] Hai mươi bốn tiết lần lượt trôi qua, đảo mắt đã lại ba năm. Trong […]

[Ô dạ đề] Chương 3


Ô dạ đề Tác giả: Trạm Lộ Biên tập: Candy * 3 Tôn gia lão thái gia lớn tuổi lẩm cẩm, tham ăn điểm tâm bánh gạo nên bị nghẹn chết. Chuyện tang sự này nảy sinh ra một chuỗi phiền toái. Đầu tiên, Tôn gia công tử thi Đình trúng nhị giáp, vốn nên […]

[Ô dạ đề] Chương 2


Ô dạ đề Tác giả: Trạm Lộ Biên tập: Candy * 2 “Cạch” một tiếng, cửa khẽ mở, thân ảnh một nam tử nhẹ nhàng tiến vào. Bên trong khuê phòng đèn đã tắt, chỉ lờ mờ thắp ngọn nến đỏ, người tới, bóng lửa nhất thời đong đưa, lay động bóng hình âm u, […]